Molest schade Wat is en, en hoe zit het mijn polis?


Wat is Molest schade
Molest schade is schade die niet kan worden gedekt door de verzekeraar. Onder deze schade wordt schade verstaan die is veroorzaakt door atoomkernreacties, oorlog en onlusten waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens. Molest schade betekent eigenlijk oorlogsschade.

Wat valt er onder molest schade
Hieronder staat een overzicht van wat er volgens de wet onder molest schade mag vallen. Het is in sommige gevallen niet mogelijk om je hiertegen te verzekeren. In een aantal gevallen is het niet nodig je in Nederland je tegen molest schade te verzekeren, omdat de statistisch gezien kans zeer gering is. Denk hierbij aan een vulkanische uitbarsting.

 • Gewapende conflicten
 • Burgeroorlog
 • Opstand
 • Binnenlandse onlusten
 • Oproer
 • Muiterij
 • Terrorisme
 • Sabotage
 • Vordering
 • Werkstaking
 • Lock-out
 • Bedrijfsbezetting
 • Model Actie
 • Rellen

Kan ik mij extra verzekeren tegen molest schade
Het is bij wet verboden om verzekeringsnemers te verzekeren tegen molest schade die ontstaat door:

 • Gewapende conflicten
 • Burgeroorlogen
 • Opstanden
 • Binnenlandse onlusten
 • Muiterij

Tegen andere vormen van deze schade kan met wel een extra verzekering afsluiten.

Wat is er nog meer uitgesloten van mijn verzekering
Ook een aantal natuurrampen zijn door de wet uitgeloten van dekking in uw verzekering. U moet hierbij denken aan:

 • Aardbevingen
 • Vulkanische uitbastingen
 • Overstromingen
 • Atoomkernreacties

Ik heb molest schade,wat kan ik doen?
In de meeste gevallen zal de verzekeraar de schade niet vergoeden. Wanneer dit het geval is kan u zich melden tot het waarborgfonds. U kan uw claim hierbij neerleggen in de hoop uw schade vergoed te krijgen. Dit gaat dan wel ten koste van de no-claim korting.