Opzegtermijn Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?


Wanneer kan op mijn autoverzekering opzeggen
Wanneer u uw autoverzekering wilt opzeggen, heeft u te maken met een opzegtermijn van drie maanden. In uw polisvoorwaarden staat een contractvervaldatum / expiratiedatum, u moet ervoor zorgen dat u drie maanden voor deze vervaldatum uw verzekering opzegt. De contractvervaldatum komt 1 keer per jaar voor. Zegt u uw verzekering niet op, dan wordt de verzekering automatisch weer met een jaar verlengd.

Ik heb geen auto meer. Kan ik nu direct mijn autoverzekering opzeggen?
Wanneer u door omstandigheden, zoals verkoop of total loss niet langer een auto bezit is het mogelijk uw autoverzekering op te zeggen zonder dat u de opzegtermijn in acht hoeft te nemen. Dit soort omstandigheden zijn overmacht. U hoeft niet langer gebruik te maken van de dekking van de verzekeraar en de verzekeraar kan u dus niet langer verplichten uw premie te betalen.

Kan ik na een jaar mijn autoverzekering opzeggen zonder opzegtermijn
Wanneer het contract van uw autoverzekering na een jaar verlengd is kan kan u deze dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn.Let op dit geldt voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. De opzegging moet veelal schriftelijk gebeuren en per voorkeur aangetekend.

Kan ik mijn autoverzekering opzeggen wanneer de premie of voorwaarden zijn gewijzigd?
Ja, u kan uw autoverzekering opzeggen zonder opzegtermijn wanneer uw verzekeraar een tussentijdse premiestijging doorvoert. Wanneer de polisvoorwaarden wijzigen mag u eveneens opzeggen zonder de opzegtermijn in acht te nemen.Dit geldt niet wanneer uw premie stijgt naar aanleiding van een schadeclaim die u heeft gedaan bij uw verzekering. De premie stijgt dan pas wanneer u een nieuwe termijn ingaat. U bent dan vrij om te wijzigen van verzekeraar.

Moet ik een nieuwe verzekering hebben wanneer ik mijn oude verzekering opzeg?
Ja, in Nederland bent u verplicht een motorvoertuigen verzekering te hebben wanneer uw auto zich op de openbare weg bevindt. Zie hiervoor ook de RDW pagina.